20 มีนาคม 2562 เก็บตัวอย่าง”เจ้าด้วน”ส่งตรวจยังไม่สรุปสาเหตุ

ที่มา: https://www.innnews.co.th/social/news_351599/

ผู้อำนวยการส่วนสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) พร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์ สัตวบาล สบอ.2 (ศรีราชา) เข้าตรวจสอบชันสูตรซากช้างป่าด้วนใหญ่ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ตามที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ทีมสัตวแพทย์ สัตวบาล ทำการผ่าตัดชันสูตร เก็บตัวอย่างอวัยวะภายใน ได้แก่ ลิ้น หัวใจ ปอด ตับ ไต ม้าม ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ กระเพาะอาหาร เพื่อตรวจหาความผิดปกติทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อ ตรวจหาโรคติดต่อที่สำคัญ ตรวจหาสภาวะการติดเชื้อ และตรวจหาสารพิษ จากการตรวจสอบชันสูตรพบความผิดปกติดังนี้

1. จากการเก็บอวัยวะภายในพบว่ามีแมลงวันบางส่วนที่ตอมอวัยวะตายกะทันหัน ซึ่งคาดว่าอาจจะมีสารเคมี สารพิษ หรือสารปนเปื้อนอื่นๆ
2. พบร่องรอยการสู้กันในธรรมชาติ โดยพบแผลบริเวณเหนือโคนหาง ข้างอวัยวะเพศ และหน้าผาก แต่ไม่สามารถบ่งบอกระยะเวลาการเกิดแผลได้
3. พบว่า กล้ามเนื้อด้านในบริเวณซี่โครงมีรอยช้ำผิดปกติ (สีคล้ำ)
4. ปลายงวงมีแผลคล้ายรอยไหม้ คาดว่าน่าจะเกิดจากการสัมผัสความร้อน ท่อไอเสียรถยนต์ พื้นถนน หรือ สารเคมี
5. ตรวจพบบาดแผล บริเวณโคนหาง
6. บางส่วนของลำไส้พบว่าเกิดการอักเสบ
7. พบเลือดคั่งภายในอวัยวะเพศ ตับ ม้าม และ ปอดบางส่วน?

ทีมสัตวแพทย์ สัตวบาล ยังไม่สามารถ สรุปสาเหตุการตายที่ชัดเจนได้ ซึ่งต้องรอผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ และ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ทำการถอดเก็บงาทั้ง 2 ข้าง (งาข้างซ้าย ยาว 48 ซม. เส้นรอบวงของโคนงา ยาว 16 ซม. และ งาข้างขวา ยาว 44 ซม. เส้นรอบวงของโคนงา ยาว 15.5 ซม. โดยเก็บรักษาไว้ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ทำการฝังกลบซากช้างป่าด้วนใหญ่ ตามหลักวิชาการแล้ว